torsdag 28 november 2013

Livet är som att cykla

En bok jag läste för några år sedan hade ett uttryck som har fastnat i mitt huvud.
Livet är som att cykla – man måste fortsätta framåt för att hålla balansen.
Jag tror det ligger mycket i denna lite skämtsamma formulering.

Att stanna upp och fundera är för all del nyttigt, men det får dock inte bli så mycket att man fastnar. Att gräva ner sig i sina problem gör en sannolikt inte gladare.

Det enklaste sättet att gå från att vara lite nedstämd till mycket nedstämd är att tänka på det faktum att man känner sig nedstämd.

När man istället fortsätter framåt känner man sig starkare och får nya intryck och tankar som kan hjälpa en komma vidare med de grubblerier man har. Att handla stärker också ens självförtroende och mod medan att sitta still och grubbla ökar tvivlen och rädslan.

Vill man övervinna sina tvivel gör man alltså sannolikt bäst i att vara aktiv och fortsätta framåt istället för att stå still och försöka hålla balansen.

Hur länge kan du balansera på en stillastående cykel?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar