lördag 30 november 2013

Stoicism - en väg till lycka?

Stoicism är en filosofi som härstammar från antika Grekland vilken menar att lidande och negativa känslor är baserade på felaktiga beslut vi människor fattar. De menade även att om vi inte kan påverka universum och vår omgivning så har vi en fri vilja och kan välja hur vi skall reagera på det som händer oss. När de negativa känslor tas bort får man istället lugn och glädje.

Våra sinnen mottar ständigt signaler och signaler lämnar "intryck" i vårt sinne. En av de viktigaste sakerna att förstå, enligt stoikerna, är att dessa intryck inte är verkliga utan endast är en bild i våra huvuden. Det är upp till oss att med vårt förnuft avgöra om ett intryck är sant eller falskt. I vissa fall kan vi avgöra detta själva medan vi i andra fall måste rådgöra med andra människor.

http://www.flickr.com/photos/55915190@N00/3077030599/

I samma anda menade stoikerna att vi måste lära oss skilja på det som är "upp till oss", dvs under vår kontroll, och det som inte är det. Det primära som är upp till oss är just våra bedömningar av våra intryck, vad vi väljer att säga och göra. Det mesta är dock inte under vår kontroll även om vi ibland vill tro det. Exempel är vår kropp, vårt rykte samt vår sociala eller professionella status. Vi kan välja att göra saker som vi tror skall påverka alla dessa, men vi kan inte direkt förändra dem.

Stoikerna menar också att vi skall försöka motstå begär från drifter så som kärlek, lust, hat, rädsla, och smärta. Anledningen är att så fort ett begär är uppfyllt tenderar det att ersättas av ett nytt. Stoikern Epictetus uttryckte det så här:
"Freedom is secured not by the fulfilling of men's desires, but by the removal of desire." 
Livets mening enligt stoikerna är istället att ha en vilja i enlighet med naturen. Att leva i harmoni med naturens ordning, förstå att alla organismer (människor inkluderat) har lika värde och leva i symbios med dem, samt att försöka förstå livet självt.

Avslutningsvis lade stoikerna även stor vikt vid att dagligen öva och förbättra sig själv. Denna träning som kallas askes inkluderade exempelvis övningar i logik, självdialog, negativ visualisering, att tänka på döden, träna på att vara närvarande i nuet samt daglig reflektion.

Detta är endast en kort sammanfattning och utelämnar många delar av stoicism, men jag är fascinerad av den och tror att en modern människa som vill må bra har mycket att hämta härifrån. Jag lär återkomma till ämnet.

Vad är dina tankar kring ovanstående? Kände du till stoicism sedan tidigare?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar