torsdag 12 december 2013

Jag vill inte ha smarta mål

Nyligen pratade jag om mål som inte motiverar. En vanligt återkommande rekommendation när det gäller målsättning är att sätta upp mål som är SMART:a. Det betyder, enligt Wikipedia att målet är specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt.

Följer man dessa regler leder det till mål i stil med:
"Rekrytera 10 nya företagskunder inom Stockholmsregionen innan slutet av innestående budgetår genom nätverkande och marknadsaktiviteter".
Detta mål är jättebra om syftet med målet är att kunna mäta och kontrollera resultatet. Om ditt mål istället är till för att faktiskt få nya kunder är det högst troligt att det finns bättre sätt att formulera sig.

För att bli lite filosofisk här mitt i vår smarta målsättning så tar jag fram idén om att det enda som finns är nuet. Vi kan inte handla i den tid som passerat eller i den som ännu inte kommit. Det är endast i nuet som vi faktiskt kan göra någonting. Därför är ett måls primära uppdrag att få oss att handla nu. Att motivera och inspirera till aktivitet. Att få oss att ta ett steg närmare destinationen.

För om du skall vara ärlig, hur starkt motiverad blev du av det inledande (förvisso lite tillspetsade) exemplet? Själv hade jag somnat innan vi ens kom fram till "budgetår".

Med detta som bakgrund upprepar jag inläggets titel. Jag vill inte ha smarta mål. Jag vill ha motiverande mål. Sådana som får mig att göra saker och komma framåt i livet. Om de sen råkar uppfylla någon slags regler för målsättning så är väl det kul, men inte speciellt viktigt.


Hur gör man då för att skapa verkligt motiveranade mål? Jag tror att man behöver knyta an till sina värderingar och känslor.

Ta exempelvis bilden ovan. En riktigt härlig bild på en australiensisk solnedgång. Om jag skulle spara pengar till en Australien-resa är jag övertygad av att jag skulle komma dit snabbare genom att placera denna bild som ett vykort på en väl synlig plats i lägenheten än genom att skapa en lång, smart och komplett målforulering om "hur mycket pengar jag skall ha sparat till ett visst datum för att kunna avnjuta en viss resa".

Låt mig ta ytterligare ett exempel. Jag tycker om idén om att vara skuldfri. Det är djupt rotat i mig. Därför skulle ett mål om att "minska min skuld med 50 000 kr" motivera mig i mycket högre grad än "öka mitt sparkapital med 50 000 kr" även om de har samma effekt på min nettoförmögenhet.

Vad är bra mål för dig? Hur ser de mål ut som får dig till handling?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar