torsdag 26 december 2013

Osams med sig själv

En intressant tanke är att nästan samtliga atomer som din kropp just nu består av (98% enligt vad jag har läst) har bytts ut sedan ett år tillbaka. Rent fysiskt är du alltså inte samma du som för ett år sedan, eller igår för den delen.

Så hur konstigt det än låter finns det alltså inte en permanent fysisk version av dig eller mig. Några av de atomer som finns i dig idag kanske för ett par år sedan fanns i någon du känner. Några av de atomer du bestod av för tio år sedan finns kanske idag i en banan, ett lok eller bara skvalpar runt i Atlanten.

Det har en del intressanta filosofiska innebörder. En av dem som jag fastnade för nyligen lyder så här, formulerat av författaren Eckhart Tolle.
You are not in the universe, you are the universe, an intrinsic part of it. Ultimately you are not a person, but a focal point where the universe is becoming conscious of itself.
En ganska hissnande tanke, om du frågar mig.

http://www.flickr.com/photos/johannes_wl/7767215232/

Nu börjar vi komma in på saker som låter flummiga, men jag kör på ändå. Låt oss anta att vi faktiskt alla i någon mening delar samma medvetande. Då vore det ju fantastiskt fånigt om vi strävade åt olika håll. Lite som att höger och vänster arm hade olika mål i livet. Eller kanske lite mer realistiskt, att två siamesiska tvillingar motarbetar varandra.

Det är nog lite så jag ser oss människor. Som en siamesisk tvilling med 6 miljarder uppsättningar kroppsdelar, om än kanske inte lika hårt ihopkopplade. Inte desto mindre är vi ihopkopplade. Inte bara delar vi över tid atomer med varandra, vi påverkar varandra genom miljö, ekonomi, politik och mycket, mycket mera.

Intressant nog är det också ungefär så här stoikerna såg på världen. De ansåg att allt och alla var skapade av två saker, passiv materia och en aktiv intelligent substans som de kallade för Logos. Den genomströmmade allt och gav det liv. Logos delades också av alla och stoikerna såg det som livets mening att leva i enlighet med Logos. Alltså, att leva i enlighet med universum.

Nåväl, nu får jag sluta det här inlägget innan det blir allt för flummigt. Men även om denna insikt kanske inte har direkta praktiska betydelser så inbillar jag mig att den kan hjälpa oss att få en mer konstruktiv syn på våra medmänniskor.

Hur ser du på folk runt omkring dig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar