lördag 14 december 2013

Vad är viktigast i mitt liv?

Boken Rik på riktigt tar upp en övning där de vill att man skall rangordna en uppsättning områden eller mål i livet. Tanken är att man skall reflektera över vad som är värdefullt i ens liv och vad som faktiskt inte är lika viktigt.

Det rör sig om följande områden, utan inbördes ordning: ledarskap, expertis, anseende, mening, välstånd, gemenskap, trygghet, självförverkligande, plikt, nöje, familj, variation, fritid, resultat, arbete, frihet, bekvämlighet och hälsa.

Stanna upp en sekund och fundera på vilka av dessa områden du tycker känns viktigast i ditt liv. Vilka känns oviktiga?


De olika områdena kan vara mer eller mindre kniviga att behöva ställa mot varandra. Är hälsa viktigare än bekvämlighet? Ja, det tycker du förmodligen. Men är hälsa viktigare än frihet? Är du hellre en frisk slav eller en fri människa med dålig hälsa? Inte lika uppenbart? Är hälsa viktigare än arbete? Om du svarar ja, syns det i ditt dagliga beteende?

Ovanstående frågeställningar är bara några av de man behöver göra. Givetvis finns inga rätt eller fel utan övningen handlar om att hitta just dina värderingar. Sen kanske vissa svar är mer politiskt korrekta än andra... för visst borde man välja familj före arbete?

Nåväl, utan vidare babbel presenterar jag nu min rangordnade lista.
 1. Frihet: tänka och handla som jag vill, oberoende
 2. Självförverkligande: personlig utveckling, utnyttja potential
 3. Gemenskap: kamratskap i familj, arbete och med andra
 4. Hälsa: sunda levnadsvanor, vara frisk
 5. Mening: bidra till andras glädje, hjälpsam
 6. Fritid: bestämma över min tid, fritidsintressen
 7. Expertis: auktoritet, hög kompetensnivå
 8. Plikt: följa värderingar, principer, ideal
 9. Resultat: uppnå mål, prestera, framgångsrik
 10. Variation: nya upplevelser, omväxling, förändring
 11. Arbete: intressant arbete, vara aktiv
 12. Trygghet: trygg position i arbete och ekonomi 
 13. Välstånd: stark finansiell ställning
 14. Nöje: ha roligt, vara glad, livets goda
 15. Familj: bilda familj, få barn, gemenskap
 16. Anseende: välkänd, erkännande, status
 17. Ledarskap: inflytelserik ledare, påverka andra
 18. Bekvämlighet: lugnt, skönt, bekvämt
Detta är alltså så som jag tycker, eller åtminstone tror att jag tycker. Jag förbehåller mig också rätten att ha fel. :-)

Utifrån detta ligger möjliga svar på frågan "varför" i mitt liv någonstans i närheten av att leva ett fritt liv, ta egna beslut och att utveckla mig själv. Det ligger lite i linje med att skapa sin egen mening i livet och att vilja "förbättra" mig själv, som jag skrivit om tidigare.

Ytterligare en reflektion är att Mening, som här definieras som att bidra till andras lycka och att vara hjälpsam, hamnat en bit ner, under Självförverkligande. Det skulle enligt modellen fyra nivåer av motivation kunna antyda att jag fortfarande har ett steg att ta.

Vad säger du om min lista? Hur skulle du rangordnat de 18 livsmålen ovan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar