söndag 24 augusti 2014

Livet har ingen mening

Denna blogg handlar ju om att hitta svaret på "varför" i mitt liv. Det är frestande att se det som frågan: "Vad är meningen med livet?". Men det skulle inte vara helt sant.

Som ateist och naturvetare har jag har hela tiden haft känslan av att livet i det stora hela saknar mening. Jag tror inte att det finns något högre väsen som kommer ge mitt liv en mening per automatik. Jag tror inte heller att naturen behöver mig.

Istället tror jag att det är upp till mig att ge mitt liv mening.

Derek Sivers beskriver detta mycket bra i sin presentation The Meaning of Life.


Så det jag söker är alltså vad jag – med full vetskap om att det inte finns något rätt svar – väljer att ha som drivkraft och ledstjärna i livet. Vad jag skall fokusera på och försöka uppnå för att bli en så bra människa och få ett så bra liv som möjligt.

Det är både betungande och befriande. Å ena sidan hade det ju varit enklare om någon gav mig svaret. Å andra sidan kan jag inte välja fel. :-)

Vad väljer du?