torsdag 30 juli 2015

Sjuk av frihet

Människor som suttit i fängelse kan i samband med frigivning drabbas av något som kallas för “mucksjuka”. De kan exempelvis hamna i depression, bli stressade, oroliga eller otåliga.

En orsak kan vara att man är orolig inför och känner sig dåligt rustad för livet utanför anstalten, speciellt om man suttit där en längre tid. En annan kan vara känslan av otrygghet när man inte längre har fängelsemurar och låsta ståldörrar omkring sig.

Freedom, av Dennis Lam

Jag kan få samma känsla inför livet ibland när jag inser att det står mig fritt att leva livet så som jag själv vill. När man kan göra vad som helst kan också allt hända. Det känns tryggare att låta sig styras av samhällets förväntningar. Då vet man vad man får och undviker obehagliga överraskningar.

Den trygghetskänslan är nästan stark nog att få mig att glömma att jag måhända vet vad jag får, men faktiskt inte får vad jag vill ha.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar