onsdag 19 augusti 2015

Med mål i sikte

En av de personer i min närhet som imponerat på mig mest är en tidigare kollega. Han verkade alltid veta vad han borde göra och allt han gjorde verkade vara utvalt för att nå ett visst mål.

Själv känner jag snarare att jag ofta lever "reaktivt". Istället för att utföra en serie handlingar utvalda för att nå ett visst mål blir mina handlingar en serie virriga steg åt olika håll som med lite tur inte går rakt bort från dit jag vill. En handling blir ofta en direkt följd av utfallet på föregående handling. I synnerhet om utfallet av den föregående handlingen inte var vad jag tänkt mig. Då reagerar jag instinktivt på det som händer och tappar fokus på vad det ursprungliga målet var.

Inte för att jag inte har mål. Nej, mål har jag ofta. Vanligtvis sätter jag också igång med en handling som skall ta mig mot detta mål. Men när det är dags för handling två och tre verkar jag drabbas av akut minnesförlust.


I synnerhet händer detta ofta i diskussioner. Jag har en tanke om vart jag vill nå i ett samtal och säger någonting som jag tänker skall leda samtalet i den riktningen. Men sedan råkar denna första kommentar missuppfattas eller någon säger emot. Vips är jag inne i "försvarsläge" och försöker förklara vad jag menade och bevisa att det jag jag verkligen hade rätt. Efter en liten stund är diskussionen någon helt annan stans än vad någon av de inblandade tänkt sig och jag uppfattas mest som bråkig och grinig.

I denna typ av situationer vill jag istället ta en paus, se över situationen och medvetet välja nästa åtgärd med mitt ursprungliga mål i sikte. Släppa på prestigen och inse att målet är det viktiga och inte min "ära". Jag vill inte bara rusa på i full galopp!

Har du målet i sikte?

lördag 15 augusti 2015

Med stora krafter

Som ett slags komplement till insikten om att det är slöseri med energi att försöka kontrollera något vi inte kan kontrollera kommer insikten att det likaså är ett stort slöseri att inte kontrollera det vi faktiskt kan kontrollera.

 Early Responsibility, av cishore.
Genom att abdikera denna kontroll och omedvetet följa impulser sänker vi oss till en lägre medvetandegrad och går miste om vår fulla potential i livet. Vi lever ett liv styrt av inlärda regler som vi själva inte varit med och bestämt. Några av dem kommer från vår natur; regler som växt fram under miljontals år av evolution med enda syfte att hålla oss vid liv så att vi kan reproducera. Andra av dem kommer från vårt samhälle; regler om vad som förväntas av oss för att "passa in" som en lydig medborgare.

Sällan tar dessa regler hänsyn till att vi faktiskt skall må bra. Vår reptilhjärna flyr helst från varje upplevd fara. Vårt samhälle vill att vi springer på i ekorrhjulet tills vi stupar. Det är inget recept för att vare sig må bra eller leva ett liv som gör någon skillnad.

Men vi har en hemlig superkraft – vårt förnuft! Med hjälp av vår förmåga att tänka och resonera kan vi välja att ignorera våra inprogrammerade standard-beteenden. I dess plats kan vi sätta beteenden som följer våra värderingar och som leder till ett bättre liv.
"Med stora krafter kommer stort ansvar"
Liksom dessa ord från Spindelmannen förmedlar så följer det med denna superkraft också ett ansvar att använda den på ett bra sätt. Att låta bli är lika oansvarigt som när en folkvald politiker låter sina personliga intressen styra eller en vuxen som slår ett barn. Jag skulle till och med säga att det är långt mycket mer oansvarigt än dessa andra exempel. Det är den "ultimata oansvarigheten" – du slösar bort ditt liv!

Slösar du bort ditt liv?

torsdag 13 augusti 2015

Slöseri med energi

Att lägga energi på att försöka kontrollera något som ligger utanför ens kontroll är precis som det låter ett stort slöseri med energi. Trots det försöker många.

De försöker kontrollera vad andra människor tycker om dem, sin partners eller sina barns beteende och kanske till och med vädret. Vissa vågar exempelvis knappt säga "det brukar aldrig regna på min födelsedag" av rädsla för att detta påstående på något sätt skulle påverka vädret!

Den kloke inser att ett sådant beteende är fruktlöst och låter bli. Istället fokuserar den kloke på sitt eget beteende. För medan vi inte kan kontrollera vad andra människor tycker om oss kan vi välja att vara en person som är värd att tycka något gott om. Vi kan inte bestämma att vår partner skall älska oss, men vi göra det som står i vår makt för att vara en person värd att älska.

 Lost Control, av TheGuyCalledDennis.
Tyvärr är det lätt att luras av externa händelser som påverkar oss. När de inträffar känns det ofta som att vi kan påverka det som hände. Det är en villfarelse. Vi behöver inse att även om stimulin kom utifrån måste vår respons vara riktade mot oss själva.

Om vi blir irriterade över att det började regna när vi just ställt fram grillen hjälper det inte att bli arg på vädret. (Vädret bryr sig inte och maten blir inte klar snabbare.) Rätt respons måste vara riktad inåt – förslagsvis inse att irritationen inte tjänar oss, flytta över maten till spisen och fortsätta med att ha en trevlig kväll.

Slösar du din energi genom att försöka kontrollera saker utom din kontroll?

tisdag 11 augusti 2015

Utom vår kontroll

Vi människor har en mycket värdefull förmåga – vi kan välja om och hur vi reagerar på det vi känner och det som händer oss i livet.

Det är samtidigt viktigt att inse att det finns mycket vi inte kan kontrollera. En del är uppenbart; vi utgår från att vi inte kan kontrollera huruvida det kommer snöa i vinter, vad USAs president tar för beslut eller att bofinken flyger söderut på vintern. Dessa saker ligger helt utom vår kontroll.

Control Display from Apollo 13, av Steve Jurvetson.

Andra saker tror vi oss kunna kontrollera men är precis lika maktlösa över, så som vårt rykte eller våra barns beteende. Det är lätt att tro att vi har kontroll över dessa, då vi ofta gör saker med avsikt att påverka dem och som också ofta får önskad effekt. Nyckeln här är dock att medan vi kan välja att göra något med en viss avsikt kan vi inte garantera att utfallet verkligen blir så. Man kan säga att vi detta är saker vi har inflytande över men saknar fullständig kontroll över.

Insikten här är att vi bara kan kontrollera det som rör oss själva – våra tankar, attityder och handlingar – medan det som ligger utanför oss själva i slutändan är utom vår kontroll.

Vad kan du kontrollera? Vad står utom din kontroll?

söndag 9 augusti 2015

Förmåga till kontroll

Till skillnad från (alla?) andra djur har människan en förmåga att välja hur vi reagerar när vi upplever någonting.

 Hungry Guard Dog, av Adam Cohn.En hund som får hungerkänslor kommer göra vad den kan för att försöka hitta mat. Har den en matskål i sin koja kommer den gå dit. Är matskålen tom skäller den. Är det en vild hund försöker den jaga rätt på någonting att äta. Detta beteende är inte någonting hunden medvetet väljer utan är en helt automatiskt respons till hungerkänslan.

En människa som är hungrig kan liksom hunden välja att agera på känslan. Exempelvis kan den gå till köket och hämta mat. Till skillnad från hunden kan dock människan också välja att låta bli. Den kan bestämma sig för att det den håller på med för närvarande är viktigare än mat. Den kan välja att fortsätta vara hungrig då den försöker gå ner i vikt. Det finns en rad olika möjliga sätt att reagera, men det viktiga är att vi faktiskt kan välja hur vi reagerar på våra impulser.

Genom att nyttja denna förmåga kan vi i någon mening resa oss över vår "primitiva natur". Vi kan leva ett medvetet liv där vi själva bestämmer riktningen istället för att falla tillbaka till den evolutionära autopiloten.

Nyttjar du förmågan att välja hur ditt liv skall bli eller lever du på autopilot?

onsdag 5 augusti 2015

Tacksamhet

Jag känner tacksamhet för att jag får leva idag. Det är inte något man kan ta för självklart. Än mindre självklart är det att jag får ha god hälsa, alla förnödenheter i riklig mängd och möjlighet att göra i praktiken vad jag vill.

Genom att påminna mig själv om det varje morgon när jag vaknar tror jag att jag kan leva ett bättre liv. Det gör mig mer beslutsam om att inte slösa bort dagen och mer benägen att komma upp ur sängen.

Early Morning Fog, av Cindy Cornett Seigle

Kanske starta dagen med en morgonpromenad?

måndag 3 augusti 2015

Ekorrhjulet

Det talas ju då och då om “ekorrhjulet” vi springer i i vårt vardagsliv. Jobba, äta, sova, jobba, äta, sova, … Och nog är det lätt att hamna i det. På sätt och vis är det till och med rätt skönt att springa i det, för man vet ju i alla fall vad man skall göra härnäst. Ingen tid att bli sjuk av frihet.

Du är mer än du anar av Tommy Hellsten ger här en fin beskrivning, med en trevlig liten knorr.
Efter att ha sprungit i några årtionden minns de inte längre varför de springer och vart det är på väg. De har tappat perspektivet och all kontakt med verkligheten. De inbillar sig att de måste springa eftersom apparaten snurrar. De förstår inte längre att apparaten snurrar därför att de springer.
Wee Little Girl, av Beth L. AlexanderFör så är det ju faktiskt.

Hjulet snurrar för att vi springer i det! Slutar vi springa så stannar ekorrhjulet. Det är dock lätt att glömma av när man springer som bäst.

Vill du springa längre?

lördag 1 augusti 2015

Behov av närhet

Nyligen har jag läst boken Du är mer än du anar av Tommy Hellsten. Den innehåller många avsnitt som resonerar med mig.

Ett av dessa är så bra att jag återger en del av det här.
Ingen av oss är suverän. Djupt i vårt inre döljer sig behovet av ömsesidighet, av att bli sedda och hörda. Ju djupare vi bekantar oss med vår egen ofullständighet, desto bättre förstår vi vårt behov av närhet. Då börjar vi skaffa oss de färdigheter som behövs för att skapa kontakter och upprätthålla dem. Intresset för mänsklig interaktion vaknar.
Detta kände jag var väldig träffande. Det är nog just i detta uppvaknande jag befinner mig. Kanske delvis på grund av att jag insett att jag är rädd för att vara ensam? I vilket fall har jag börjat hitta ett större intresse för att hålla kontakt med människor.

Kissing good-bye, av EladeManu

Det är inte så att jag inte brytt mig om andra människor tidigare, det är bara det att jag aldrig varit speciellt bra på att hålla kontakten med folk. Att lära känna nya människor jag möter har inte varit ett problem, men om inte omständigheterna sedan tvingat ihop oss regelbundet så har den nya bekantskapen lätt runnit ut i sanden.

Det skall jag försöka bli bättre på att undvika!