söndag 9 augusti 2015

Förmåga till kontroll

Till skillnad från (alla?) andra djur har människan en förmåga att välja hur vi reagerar när vi upplever någonting.

 Hungry Guard Dog, av Adam Cohn.En hund som får hungerkänslor kommer göra vad den kan för att försöka hitta mat. Har den en matskål i sin koja kommer den gå dit. Är matskålen tom skäller den. Är det en vild hund försöker den jaga rätt på någonting att äta. Detta beteende är inte någonting hunden medvetet väljer utan är en helt automatiskt respons till hungerkänslan.

En människa som är hungrig kan liksom hunden välja att agera på känslan. Exempelvis kan den gå till köket och hämta mat. Till skillnad från hunden kan dock människan också välja att låta bli. Den kan bestämma sig för att det den håller på med för närvarande är viktigare än mat. Den kan välja att fortsätta vara hungrig då den försöker gå ner i vikt. Det finns en rad olika möjliga sätt att reagera, men det viktiga är att vi faktiskt kan välja hur vi reagerar på våra impulser.

Genom att nyttja denna förmåga kan vi i någon mening resa oss över vår "primitiva natur". Vi kan leva ett medvetet liv där vi själva bestämmer riktningen istället för att falla tillbaka till den evolutionära autopiloten.

Nyttjar du förmågan att välja hur ditt liv skall bli eller lever du på autopilot?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar