tisdag 11 augusti 2015

Utom vår kontroll

Vi människor har en mycket värdefull förmåga – vi kan välja om och hur vi reagerar på det vi känner och det som händer oss i livet.

Det är samtidigt viktigt att inse att det finns mycket vi inte kan kontrollera. En del är uppenbart; vi utgår från att vi inte kan kontrollera huruvida det kommer snöa i vinter, vad USAs president tar för beslut eller att bofinken flyger söderut på vintern. Dessa saker ligger helt utom vår kontroll.

Control Display from Apollo 13, av Steve Jurvetson.

Andra saker tror vi oss kunna kontrollera men är precis lika maktlösa över, så som vårt rykte eller våra barns beteende. Det är lätt att tro att vi har kontroll över dessa, då vi ofta gör saker med avsikt att påverka dem och som också ofta får önskad effekt. Nyckeln här är dock att medan vi kan välja att göra något med en viss avsikt kan vi inte garantera att utfallet verkligen blir så. Man kan säga att vi detta är saker vi har inflytande över men saknar fullständig kontroll över.

Insikten här är att vi bara kan kontrollera det som rör oss själva – våra tankar, attityder och handlingar – medan det som ligger utanför oss själva i slutändan är utom vår kontroll.

Vad kan du kontrollera? Vad står utom din kontroll?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar