söndag 10 januari 2016

Lycka som livets mening

Är meningen med livet, i den mån det nu finns någon, helt enkelt att vara lycklig? Detta spår var jag inne på redan i inlägget För att känna glädje. Nyligen läste jag något som gav det lite extra tyngd.
I believe that the very purpose of our life is to seek happiness. That is clear. Whether one believes in religion or not, whether one believes in this religion or that religion, we are all seeking something better in life. So, I think, the very motion of our life is towards happiness.
Dessa ord sades av Dalai Lama, den tibetanska buddhismens ledare.

Happiness, av Marina del Castell
Ju mer jag tänker på det desto mer blir det nästan en självklarhet. Jag menar, vem skulle medvetet försöka göra något annat än att vara lycklig?

En spontan invändning som dyker upp i huvudet är att om man bara jagar lycka så kommer man leva allt för kortsiktigt och bara jaga de snabba belöningarna. Dock är detta sannolikt en felaktig invändning, då ett sådant liv sannolikt snabbt kommer leda till ett mindre lyckligt liv.

Så förutsatt att man söker lycka inte bara i nuet, utan även strävar efter att försöka förbli det, så tror jag att det är väldigt sant.

Dessutom är det kanske snarare ett argument mot att ha njutning som livsmål. Lycka betyder inte alltid njutning och vice versa.

Jag börjar bli övertygad. Lycka – här kommer jag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar