torsdag 14 april 2016

Meditation mot depression?

Den mänskliga hjärnan har något som kallas ett "standardnätverk". Det är ett neuralt nätverk som är aktivt när hjärnan är i viloläge och inte fokuserar på någon specifik uppgift.

Detta standardnätverk är kopplat till vår känsla av "jaget" och vår självkänsla. Det har också visat sig vara överakivt hos personer som lider av depression.

Jag läste precis om ett forskarteam som studerar effekterna av LSD på den mänskliga hjärnan. Både under detta experiment och sedan tidigare kan man se att LSD och liknande substanser minskar blodflödet i de delar som är kopplade till standardnätverket och att detta korellerar med en effekt som kallas "egots upplösning" - känslan av att jaget börjar försvinna och man känner sig som en del av personer och saker i ens närhet.

Thinking, av Creative Ignition 

Baserat på denna effekt vill forskare undersöka huruvida LSD eller liknande substanser kan användas som ett botemedel mot depression. Om de minskar hjärn-aktiviteten i områden som deprimerade personer tenderar att vara överaktiva i, så kanske man genom detta kan lindra själva depressionen. Intressant!

Här börjar jag fundera på om man möjligen kan nå en liknande effekt genom meditation inriktad på att känna empati, medkänsla och en samhörighet med sina medmänniskor. Alltså, om depression kan lindras med hjälp av medition. Det skulle i så fall kunna vara ett värdefullt verktyg.

Vad tror du? Kan man bekämpa depression med meditation?